levfcoaching-gelukskoffer-coaching-sandra-akkerman

Gelukskoffercoaching is een methodiek voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Het kind gaat één-op-één of in een klein groepje met mij als Gelukskoffercoach (opgeleid door de Gelukskoffer) op ontdekkingsreis. In deze reis ontdekt het kind waar hij nu echt gelukkig van wordt, wat zijn talenten zijn en hoe het kind zelf invloed heeft op een positief, solide eigen gedachtegoed. Voor elk kind biedt deze training positieve bagage om mee te nemen voor de rest van zijn leven. Voor kinderen die weer lekker in hun vel willen zitten is de training een goede investering om te werken aan het zelfvertrouwen. In 6 sessies met verschillende thema’s en bewezen interventies vanuit de positieve psychologie werken de kinderen aan de doelen zoals hiernaast beschreven. De focus ligt niet op wat er niet goed gaat, maar juist op de dingen die wel goed gaan, met het doel het beste uit het kind te halen. Omdat ouders/verzorgers de experts zijn van hun kinderen, worden zij actief betrokken bij de training. Tijdens een ouderbijeenkomst krijgen ouders inzichten en handvatten die hen helpen om hun kind tijdens de trainingsperiode en daarna zo goed mogelijk te begeleiden om het kind in zijn kracht te zetten.

Bron: www.gelukskoffer.nl

Doelen van het kind:

 • vergroten van het zelfvertrouwen
 • bewust worden en stimuleren van de eigen kracht
 • ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel
 • een positief zelfbeeld
 • ontdekken van de eigen talenten
 • nemen van verantwoordelijkheid
 • verbeteren van de sociale omgang

Opzet van de coaching

De training bestaat uit 6 sessies met verschillende thema’s:

 • Sessie 1 : Wat is geluk
 • Sessie 2 : Positief denken
 • Sessie 3 : Dankbaarheid
 • Sessie 4 : Zelfvertrouwen
 • Sessie 5 : Talenten & toekomstdromen
 • Sessie 6 : Geluk doorgeven

Na de 1e sessie is er een ouderbijeenkomst. Hier leg ik het gedachtegoed van de Gelukskoffer uit, om jullie als experts van jullie eigen kinderen actief te betrekken en thuis zonodig kunnen begeleiden bij de training.